Veřejná a průmyslová zeleň

Zabýváme se realizacemi a projekty většího rozsahu. Spolupracujeme s veřejnými i soukromými organizacemi. Do této kategorie řadíme typově dodání a správu např. parků, alejí, cyklostezek, zelení kolem budov (školy, bytové komplexy, komunikace, průmyslové objekty jako tovární haly a sklady).