Soukromé zahrady

Do kategorie soukromých zahrad řadíme vytvoření a rekonstrukce okrasných i užitkových zahrad (případně jejich kombinaci). Vypracování studie předchází přibližně tři schůzky se zákazníky. Po potvrzení studie přecházíme k vypracování projektu a dodání cenové nabídky. V případě spokojenosti klienta dále k realizaci. Vždy zákazníka informujeme o možných rizicích vlastních požadavků při užívání zahrady (např. vhodné umístění bazénu, chodníků, odpočinkových zón, atp.) a také vždy bereme v potaz místní podmínky. Během realizace může po dohodě obou stran dojít k dotváření projektu tzv. za chodu.